Úvod

Žijem a tvorím v Rimavských Zalužanoch. Od chlapčenských čias som mal blízko k nožom a chladným zbraniam až postupne moja záľuba prerástla do aktívnej činnosti. Remeselne tvorím a vyrábam lovecké a úžitkové nože.

Prvýkrát som svoju tvorbu prezentoval v roku 1994 na výstave nožov v Pŕíbrami v Českej republike. Zúčastňujem sa na mnohých výstavách doma i v zahraničí, kde som viac krát získal rôzne ocenenia a ceny. Každý nôž, ktorý vyjde z mojich rúk má charakteristický punc s dvoma prepletanými J, čo sú vlastne iniciálky môjho mena Ján Jackuliak.

V rámci servisu po dohode dokážem zabezpečiť brúsenie prípadne opravy.